Zomercapaciteit geldautomaten mogelijk beperkt

Voor consumenten en zakelijke klanten betekent het dat zij te maken kunnen krijgen met een automaat die buiten gebruik is, waardoor zij moeten uitwijken naar een automaat op een andere locatie. Geldmaat adviseert om vooraf via haar locatiewijzer te checken of een automaat beschikbaar is en wat een alternatief kan zijn. Ook raadt Geldmaat consumenten en zakelijke klanten aan niet tot het laatste moment te wachten met een geldopname of -storting.

Retailers met een geldautomaat in de winkel kunnen hierdoor te maken krijgen met klanten die tevergeefs naar de automaat komen. Retailers die zelf gebruik maken van de waardetransporteur worden door Brink’s geïnformeerd over de eventuele impact op de dienstverlening. Eerder al werd de service aan veel ondernemers aangepast, om de beschikbare capaciteit beter te verdelen.

Bas Rodenberg, directeur van Brink’s in Nederland, legt uit hoe de problemen zijn ontstaan. “De afgelopen jaren is het gebruik van contant geld veranderd. Mensen zijn meer met de pas en telefoon gaan betalen en minder regelmatig met contant geld. De geldautomaten zijn de afgelopen 3 jaar gemigreerd van de banken naar Geldmaat en mensen moeten nog wennen aan de nieuwe locaties. Door corona hebben we de afgelopen jaren geen betrouwbare historie van opname- en stortgedrag kunnen opbouwen. Hierdoor is het complexer om een goede prognose te maken van pieken. Deze momenten zijn er altijd al geweest, bijvoorbeeld lokale evenementen. Normaliter weten we deze goed op te vangen, maar door krapte op de arbeidsmarkt is het moeilijk om op korte termijn extra personeel in te zetten.”

Tijdens de zomervakantie voorzien Brink’s en Geldmaat piekbelastingen in de vraag naar geld. Door het tekort aan specifiek geschoold personeel, afwezigheid door vakantie en ziekte, is de werkdruk bij Brink’s hoog. Rodenberg: “We doen er samen alles aan om aan de gevraagde capaciteit te voldoen, maar het kan zijn dat gedurende de zomerperiode een geldautomaat langer buiten gebruik is dan gemiddeld. Uiteraard zorgen we er samen met Geldmaat voor dat tijdens de drukte geldautomaten voldoende bevoorraad worden. Maar voorkomen van piekbelasting is niet altijd mogelijk en er blijven altijd andere oorzaken die niet te voorzien zijn zoals een technische storing.”

Peggy Corstens, directeur Operations bij Geldmaat, geeft aan dat Geldmaat en Brink’s voor het legen en vullen van automaten kijken naar locaties die een hogere prioriteit vragen dan andere locaties. Bijvoorbeeld omdat er geen alternatieven in de buurt zijn, of omdat een locatie in deze periode heel intensief gebruikt wordt door toeristen. “Op deze manier proberen we te voorkomen dat er lokaal grote issues ontstaan.” Ze wijst op de locatiewijzer van Geldmaat, waar gebruikers van de automaten kunnen zien waar alternatieven beschikbaar zijn. “Onze ervaring is dat mensen wel weten waar automaten buiten staan, maar locaties binnen, zoals bij AH, Primera, Bruna en Readshop zijn minder bekend. Soms is een alternatief veel dichterbij dan gedacht.”

Daarnaast is het verstandig op tijd een automaat te zoeken. “Wacht niet tot je in de buurt van een evenement bent waar contant geld wordt gebruikt, maar neem dat op als je de dagen ervoor langs een automaat komt. Dat geldt ook als je een bedrag nodig hebt voor een contante betaling of als je wilt storten. Doe dat niet op een drukke vrijdag, neem er de tijd voor, dat scheelt stress en het helpt ons ook. Als mensen meer gespreid opnemen, scheelt dat in de piekbelasting.”

De 5 km norm voor geldautomaten, hoe zit dat precies?

20 mei 2022 - In Nederland heeft bijna iedereen een geldautomaat binnen 5 kilometer afstand, hemelsbreed gemeten. Maximaal 0,3 procent van de inwoners (op landelijke basis) valt buiten die norm. Zowel de norm als de toegestane uitzondering van 0,3 procent is in 2013 afgesproken tussen banken en De Nederlandsche Bank*. Geldmaat heeft deze afspraak overgenomen.

Waar zitten de uitzonderingen?
De uitzonderingen doen zich vooral voor in het buitengebied in de polder, in/rond natuurgebieden, op eilanden en in grensregio’s. Dit zijn altijd gebieden waar weinig mensen wonen en waar weinig voorzieningen zijn. Inwoners zijn voor voorzieningen sowieso aangewezen op grotere kernen en dorpen in de omgeving. Geldmaat richt zich met locaties op die omgeving, omdat mensen het geld daar ook kunnen uitgeven.

Hoe komt de plaatsing van automaten tot stand?
Geldmaat maakt de berekeningen op basis van de 6-cijferige postcode en de officiële inwonersaantallen per postcode. Op deze manier is in kaart gebracht hoe door zorgvuldig locatiebeleid zoveel mogelijk mensen binnen een straal van 5 kilometer een geldautomaat tot hun beschikking hebben. En hoe het aantal inwoners dat er toch buiten valt, tot die 0,3 procent beperkt kan blijven.

Wat doet Geldmaat voor inwoners in deze gebieden?
Uiteraard heeft Geldmaat wel oog en oor voor mensen die buiten die 5km wonen. Situaties kunnen veranderen, dat geldt voor de behoefte aan contant geld en voor de omstandigheden rond de automaat. Als een gemeente of ondernemer zich meldt, bekijkt Geldmaat altijd de mogelijkheden, in combinatie met beschikbaarheid in de omgeving en het aantal transacties op de huidige automaten.

Bij de overname van de bancaire geldautomaten door Geldmaat vanaf 2019 zijn gebieden die buiten de straal van 5 kilometer vallen, bekeken op noodzaak en mogelijkheden voor plaatsing. Waar mogelijk heeft dat geleid tot een nieuwe automaat. In de meeste gevallen bestond de situatie al zeer geruime tijd en was het niet nodig en/of niet mogelijk een automaat te plaatsen.

*) Formele afspraak 5 kilometer hemelsbreed
Geldmaat heeft de bestaande afspraak van banken met De Nederlandsche Bank overgenomen. De afspraak stamt uit 2013 en is gebaseerd op de situatie van dat moment. Ook in die situatie woonde 99,7 procent van de Nederlands binnen een straal van 5 kilometer rond een geldautomaat. Daarbij werd gemeten van de kern van de postcode van de automaat naar de kern van de postcode van de inwoner. Deze afspraak is ook vastgelegd in het convenant dat de keten Contant Geld recent heeft gesloten met de overheid.

Geldmaat waarschuwt voor 'cashtrapping'

6 mei 2022 - Criminelen hebben iets nieuws bedacht om geld te onderscheppen bij geldautomaten: cash trapping. Door een nep-uitgifteklep voor de echte klep te zetten, blijft het geld daar steken en krijgt de klant het opgenomen geld niet uitgekeerd. Als de klant wegloopt, komen de criminelen in actie, nemen de nep-uitgifteklep en het onderschepte geld weg en gaan ervandoor. Wees daarom alert op afwijkende situaties bij geldautomaten die buiten staan.

Hoe kun je zien of een automaat is voorzien van een nep-uitgifteklep?
De klep lijkt veel op de echte klep, maar staat eroverheen. Daardoor is de klep veel dikker. Dit kun je het beste zien bij het toetsenbord. Zonder de nep-klep is het toetsenbord in zijn geheel te zien.  De nep-klep valt daar een stukje overheen.

Wat moet je doen als je deze afwijking bij de automaat constateert?
Blijf bij de automaat, bel 112 en geef de locatie door. Vertel dat er mogelijk sprake is van cashtrapping. De politie is geïnformeerd over deze vorm van diefstal.

Wat moet je doen als je slachtoffer bent geworden van deze vorm van diefstal?
Neem contact op met je bank en geef aan dat het om cashtrapping gaat.

Geldmaat benoemt twee nieuwe leden Raad van Commissarissen

Weesp, 23 december 2021 – De Raad van Commissarissen van Geldmaat maakt vandaag bekend per 1 januari 2022 twee nieuwe leden aan de raad toe te voegen. Pieter Hasekamp zal Pieter Schoehuijs opvolgen als voorzitter en Petri Nikkilä zal Ivo van den Boom opvolgen.
 
Pieter Hasekamp beschikt over veel bestuurlijke ervaring en expertise op het gebied van de Nederlandse economie. Hij is sinds 1 maart 2020 directeur van het Centraal Planbureau (CPB), nadat hij tussen 2004 en 2020 een aantal topfuncties bekleedde bij het Ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie van Financiën. Petri Nikkilä is een ervaren bestuurder en sinds 1 juni 2020 verantwoordelijk als hoofd Retail Banking van ING Nederland, België en Luxemburg. Daarnaast heeft hij ruime kennis en ervaring in het internationale bedrijfsleven, waarbij hij onder andere werkzaam is geweest voor Nordea, HSBC en Unilever en was hij voorzitter van de Raad van Commissarissen van Automatia.
 
Erik Kwakkel, CEO Geldmaat, is blij met de komst van Pieter Hasekamp en Petri Nikkilä: “Pieter Hasekamp heeft veel kennis en ervaring op het gebied van maatschappelijke vraagstukken en publieke dienstverlening. Met zijn focus op verbinding en het behalen van resultaten, versterkt Pieter de toezichthoudende functie op deze aspecten. Petri Nikkilä neemt zijn bancaire achtergrond mee en brengt bovendien waardevolle kennis en ervaring mee van  Automatia (de Finse variant van Geldmaat). Met hun waardevolle kennis en ervaring, leveren Pieter en Petri samen met de rest van de RvC een belangrijke bijdrage aan de dialoog over het gevoerde beleid van onze Raad van Bestuur en fungeren zij als klankbord en adviseur.”
 
De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Geldmaat willen Pieter Schoehuijs en Ivo van den Boom danken voor hun waardevolle bijdrage aan het bedrijf in de afgelopen jaren. Zowel Pieter Schoehuijs als Ivo van den Boom hebben de afgelopen jaren geholpen met de overdracht van de geldautomaten van ABN AMRO, ING en Rabobank aan Geldmaat. De transitie is inmiddels afgerond en mede dankzij hen is Geldmaat een vertrouwd gezicht geworden in het Nederlandse straatbeeld.
 
Momenteel bestaat de Raad van Commissarissen uit de volgende leden:
•    Pieter Schoehuijs – Voorzitter
•    Floor Kurstjens – ABN AMRO
•    Ton van Nimwegen – Rabobank
•    Ivo van den Boom – ING

Beschikbaarheid geldautomaten

9 december 2021 De afgelopen maanden hebben we te maken met verschillende omstandigheden waardoor een geldmaat langer of vaker buiten gebruik staat dan we zouden willen. Een van die factoren is een grillig gebruik van contant geld, waardoor het lastig is de planning voor het vullen van opnameautomaten en het legen van stortautomaten daarop af te stemmen.

Ook hebben onze partners te maken met de impact van coronamaatregelen en helaas ook uitval door coronabesmettingen.

Hierdoor kan het helaas voorkomen dat een geldmaat langer of sneller buiten gebruik staat dan we zouden willen. Samen met onze partners doen wij er alles aan om al onze automaten zo snel mogelijk  beschikbaar te krijgen en te houden.

Feestdagen
Rond de feestdagen verwachten we, ondanks de coronalockdown, extra drukte. Wij zijn daar samen met onze waardetransporteur op voorbereid, om uitval op en rond de feestdagen zoveel mogelijk te voorkomen en waar nodig snel te verhelpen.

Geldmaat per 1 oktober dé contant geld dienstverlener in Nederland

1 oktober 2021 Met ingang van 1 oktober heeft Geldmaat de laatste geldautomaten van ABN AMRO, ING en Rabobank overgenomen. In de bankkantoren van genoemde banken staan per deze datum geen geldautomaten meer[1]. Consumenten en ondernemers kunnen terecht bij de automaten van Geldmaat voor het opnemen en storten van contant geld. Naast de overgenomen bankautomaten, breidt Geldmaat de komende tijd ook op nieuwe locaties verder uit. Geldmaat maakt die locaties bekend via de Locatiewijzer.

Lees hier het bericht.

Geldmaat opent eerste geldautomatenwinkel in Amsterdam

6 september 2021 Vandaag opent Geldmaat officieel de eerste geldautomatenwinkel aan de Eerste van der Helststraat 31 in Amsterdam. In deze geldmaatwinkel kunnen klanten voor alle contant geld diensten terecht. Er staan automaten voor het opnemen en storten van biljetten, het opnemen en storten van munten en sealbagautomaten. De geldmaatwinkel is iedere dag (ook in het weekend) geopend van 07:00 uur tot 22:00 uur.

De automaten in de winkel verschillen niet van de geldmaten op andere locaties. Dat betekent dat klanten van alle banken biljetten kunnen opnemen.  Het opnemen en storten van munten, het storten van biljetten en het gebruik van de sealbagautomaat is alleen mogelijk voor klanten van ABN AMRO, ING en Rabobank.

In de winkel zijn geen medewerkers aanwezig. Wel staan er automaten met spraakondersteuning en is een van de geldmaten geschikt voor rolstoel- en scootmobielgebruikers. Klanten die graag hulp willen bij het opnemen en storten van biljetten kunnen hiervoor naar een locatie waar een geldmaat plus assistentie aanwezig is. Welke locaties dit zijn is te vinden op de Locatiewijzer op geldmaat.nl.

Met het openen van eigen winkels wil Geldmaat continuïteit waarborgen op gebied van contant geld. Erik Kwakkel, CEO Geldmaat, legt uit: ‘Met geldmaatwinkels creëren we een onafhankelijk netwerk waarmee we beschikbaarheid van contant geld in een specifiek winkelgebied kunnen bieden. Zo zorgen we ervoor dat we contant geld voor iedereen beschikbaar en bereikbaar houden”. 

Vals sms-bericht in omloop

31 augustus 2021 Geldmaat wordt genoemd in een vals sms-bericht waarin de ontvanger wordt gevraagd via een link een nieuwe pas aan te vragen. Klik niet op de link! 

U heeft geen nieuwe pas nodig om geld te kunnen opnemen bij een geldmaat. Onze automaten zijn geschikt voor bankpassen en creditcards van alle banken. Geldmaat geeft geen bankpassen uit en verstuurt nooit sms’jes over betaaldiensten. 

Wilt u meer weten over het herkennen van criminele activiteiten zoals phishing kijk dan op de site van veilig bankieren van Betaalvereniging Nederland.

Beschikbaarheid geldmaten

4 augustus 2021 Als gevolg van Corona nam in 2020 het gebruik van contant geld sneller af dan voorzien. Geldmaat en haar partners hebben hun dienstverlening op deze dalende behoefte aangepast. Sinds het einde van de lockdown is het gebruik van contant geld, in lijn met onze prognose, weer langzaamaan gestegen. Echter, de afgelopen weken hebben we te maken met een ongekende groei in de behoefte aan opnemen en storten van contant geld die we van tevoren niet konden voorzien.

De gevolgen van Corona in combinatie met  de vakantieperiode maken het helaas buitengewoon lastig om de capaciteitsplanning rondom het servicen van de automaten rond te krijgen. Hierdoor kan het helaas voorkomen dat een geldmaat langer buiten gebruik staat dan we zouden willen. Samen met onze partners doen wij er alles aan om al onze geldautomaten weer beschikbaar te krijgen.

Geldmaat introduceert automaten voor het storten en opnemen van munten

15 juli 2021 Vanaf vandaag opent Geldmaat de automaten voor het storten en opnemen van munten bij een groot aantal filialen van Gamma en Karwei. Na deze eerste automaten volgen er de komende maanden steeds meer.

Erik Kwakkel, CEO van Geldmaat: “Bij Geldmaat streven wij ernaar om contant geld beschikbaar en bereikbaar te houden. Een onderdeel daarvan is om geldautomaten – zoals de muntautomaten – gelijkmatig over het land te verspreiden. We zijn dan ook heel blij met de samenwerking met Intergamma, het moederbedrijf van Gamma en Karwei, die dit nu mogelijk maakt.”

Lees hier het persbericht

Leaders in Finance interviewt Geldmaat CEO Erik Kwakkel

20 mei 2021 Leaders in Finance is een podcast waarin Jeroen Broekema – ex Fintech directeur en ex Bankier – met leiders van nu en straks in de financiële sector in gesprek gaat. Insteek is de mens achter het succes in relatie tot werk. In dit interview spreekt Erik over de toekomst van contant geld, over zijn carrière en privé leven. 

Klik hier om de podcast te beluisteren

Let op! Valse e-mails uit naam van Geldmaat

6 mei 2021 Helaas sturen oplichters valse e-mails uit naam van Geldmaat. Ga hier niet op in! Geldmaat vraagt niet om een pincode of rekeningnummer. We nemen geen passen in en verstrekken geen nieuwe passen. Wij hebben geen persoonsgegevens van onze gebruikers. Lees hier meer over deze phishing. Bekijk hier ook onze veelgestelde vragen. 

Geldmaat heropent 260 sealbagautomaten

31 maart 2021 Vandaag heropent Geldmaat ruim 260 sealbagautomaten. Zoals eerder gecommuniceerd door de Nederlandse Vereniging van Banken heeft Geldmaat samen met de banken een structurele oplossing uitgewerkt voor het veilig verpakt afstorten van contant geld in een sealbagautomaat. Onderdeel van deze oplossing is dat ondernemers die gebruik maken van deze automaten een sealbagstorting vanaf 31 maart altijd vooraf moeten aankondigen in hun eigen beveiligde bankomgeving. Banken hebben hun klanten hierover geïnformeerd.

 Geldmaat neemt de sealbagautomaten over van ABN AMRO, ING en Rabobank. De banken bieden zelf geen sealbagautomaten meer aan. Vanaf vandaag komen er wekelijks 10 tot 15 sealbagautomaten van Geldmaat bij. Deze sealbagautomaten zijn dagelijks geopend van 07.00 – 23.00 uur. Op de Locatiewijzer van Geldmaat vindt u de dichtstbijzijnde sealbagautomaat.

Valse e-mail in omloop

9 maart 2021 Geldmaat wordt genoemd in een valse e-mail waarin wordt gesteld dat de ontvanger een nieuwe betaalpas met EMV-chip moet bestellen om de geldmaat te gebruiken.

Let op! Klik niet op de link.

U heeft geen nieuwe pas nodig om geld te kunnen opnemen bij een geldmaat. Onze automaten zijn geschikt voor bankpassen en creditcards van alle banken. Geldmaat geeft geen bankpassen uit en verstuurt nooit e-mails over betaaldiensten. 

Lees meer over deze valse e-mail op de site van Opgelicht?!

Wilt u meer weten over het herkennen van criminele activiteiten zoals phishing kijk dan op de site van veilig bankieren van Betaalvereniging Nederland.

250 sealbagautomaten weer open vanaf 31 maart

18 februari 2021

Banken en Geldmaat hebben een structurele oplossing uitgewerkt voor het veilig verpakt afstorten van contant geld in een sealbagautomaat. Geldmaat zal daarom op 31 maart 250 sealbagautomaten heropenen. Vanaf dat moment komen er iedere week 10 tot 15 automaten bij. Onderdeel van de oplossing is dat ondernemers die gebruik willen maken van deze automaten een storting voortaan altijd vooraf moeten aankondigen in hun eigen beveiligde bankomgeving. Banken zullen hun klanten hier verder over informeren.

Lees hier meer over deze aanpassing.
Kijk op de Locatiewijzer van Geldmaat om de dichtstbijzijnde sealbagautomaat te vinden.

Deel sealbagautomaten weer open met beveiliging

22 januari 2021

Banken en Geldmaat heropenen maandag 25 januari tijdelijk 40 sealbagautomaten van Geldmaat verspreid over het land. De automaten zullen uit veiligheidsoverwegingen gedurende de openingstijden permanent worden bewaakt en iedere dag worden geleegd. Op die manier willen banken ondernemers een tijdelijke extra mogelijkheid bieden voor het afstorten van contant geld. Ondertussen werken ze samen met Geldmaat aan een meer permanente oplossing zodat meer sealbagautomaten weer veilig kunnen worden gebruikt.

Lees hier meer over deze aanpassing.
Kijk op de Locatiewijzer van Geldmaat om de dichtstbijzijnde sealbagautomaat te vinden.

Banken sluiten sealbagautomaten uit veiligheidsoverwegingen

8 januari 2021

Banken en Geldmaat hebben op advies van de politie besloten om alle ruim 500 sealbagautomaten voorlopig te sluiten. Banken nemen dit ingrijpende besluit na een nieuwe vorm van plofkraak eerder deze week op een sealbagautomaat. Door deze nieuwe vorm kunnen er niet ontplofte explosieven achterblijven en ontstaan er risico’s op persoonlijke ongelukken bij gebruikers, medewerkers en passanten. Banken en Geldmaat gaan daarom per direct over tot sluiting.

Lees hier meer over deze veiligheidsmaatregel.

Openingstijden geldmaten kunnen afwijken vanwege aangescherpte maatregelen vanuit het RIVM

21 december 2020 Op maandag 14 december jl. heeft de overheid vergaande maatregelen aangekondigd om het aantal besmettingen en reisbewegingen te verlagen. Veel van onze collega’s werken daarom thuis om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een van de genomen maatregelen betreft het sluiten van de winkels in de detailhandel die niet gericht zijn op de eerste levensbehoeften, tot 19 januari 2021.

Dit besluit heeft ook gevolgen voor de beschikbaarheid en bereikbaarheid van onze geldmaten. Een deel van onze geldmaten staan namelijk in gemakswinkels zoals Primera, Bruna of The Read Shop. Tijdens de sluiting van deze winkels zijn de geldmaten helaas niet bereikbaar.

Op de locatiewijzer op geldmaat.nl kunt u zien waar u in de buurt geld kunt opnemen. Door de actuele ontwikkelingen kan het echter zo zijn dat de genoemde openingstijden afwijken van de daadwerkelijke openingstijden. Onze excuses voor het ongemak.

Geldmaat plus assistentie

18 november 2020 Voor iedereen die het lastig vindt om zelfstandig biljetten op te nemen of te storten biedt Geldmaat geldmaat plus assistentie. Deze dienstverlening bieden wij aan bij een geselecteerd aantal winkels van Primera, Bruna en The Read Shop. 

Door de beperkingen vanwege corona introduceren wij op dit moment één onderdeel van de geldmaat plus assistentie. Wij houden ons aan de anderhalvemeterregel van het RIVM en beperken onze dienstverlening daarom tot het beantwoorden van vragen.  

Wij hopen in de loop van 2021 het volledige pakket van geldmaat plus assistentie te kunnen aanbieden. Naast het beantwoorden van vragen omvat de assistentie dan ook het bieden van hulp bij het bedienen van de automaatEen medewerker staat naast de klant bij de automaat en helpt dan bijvoorbeeld bij het opnemen van een zelfgekozen bedrag en biljetten, wijst de pasopening op de automaat aan of assisteert bij het insteken van een koptelefoon wanneer een klant een visuele beperking heeft. 

De winkels die assistentie bieden zijn te vinden in de Locatiewijzer op Geldmaat.nl. Ook zijn deze winkels binnenkort te herkennen aan een sticker op deur of etalage met de tekst: geldmaat plus assistentie. 

Vals sms-bericht in omloop

16 oktober 2020 Geldmaat wordt genoemd in een vals sms-bericht waarin de ontvanger wordt gevraagd via een link een nieuwe pas aan te vragen. Die pas is volgens het bericht nodig om geld op te kunnen nemen bij een geldmaat. Klik niet op de link! 

U heeft geen nieuwe pas nodig om geld te kunnen opnemen bij een geldmaat. Onze automaten zijn geschikt voor bankpassen en creditcards van alle banken. Geldmaat geeft geen bankpassen uit en verstuurt nooit sms’jes over betaaldiensten. 

Wilt u meer weten over het herkennen van criminele activiteiten zoals phishing kijk dan op de site van veilig bankieren van Betaalvereniging Nederland.

Geldmaat en Oogvereniging introduceren geldautomaten met spraak

Weesp/Utrecht, 12 augustus 2020 - Vanaf vandaag introduceren Geldmaat en de Oogvereniging officieel geldautomaten die voorzien zijn van spraakondersteuning. In de afgelopen jaren heeft Geldmaat samen met ABN AMRO, ING, Rabobank en maatschappelijke belangenorganisaties, waaronder de Oogvereniging, gewerkt aan een visie op het bereikbaar en beschikbaar houden van contant geld in Nederland. Dit betekent een inclusieve samenleving, waarin iedereen meedoet, ook mensen met een beperking. Een geldautomaat met spraak voor mensen met een visuele beperking was dan ook een grote wens van de Oogvereniging. Met de komst van de geldmaten met spraak is die wens in vervulling gegaan.

Getroffen maatregelen vanwege het Coronavirus

Het coronavirus raakt inmiddels meer dan alleen onze gezondheid. De WHO spreekt over een pandemie en het coronavirus heeft invloed op de wereldeconomie. De situatie brengt veel onzekerheid met zich mee. Daarbij staan de gezondheid en veiligheid van u en onze medewerkers voorop. 

Banken nemen noodzakelijke veiligheidsmaatregel met sealbagautomaten 

7 april 2020 In aanvulling op de eerder genomen maatregelen tegen plofkraken op geldautomaten beperken de banken per direct de beschikbaarheid van zogeheten ‘sealbagautomaten’. Deze tijdelijke maatregel is noodzakelijk uit het oogpunt van veiligheid. Voor ondernemers blijven er mogelijkheden voor afstorting.

Sealbagautomaten zijn bestemd voor de geregelde afstort van geld door met name ondernemers. Afgelopen week hebben enkele plofkraken plaatsgevonden op sealbagautomaten. Hierbij zijn zware explosieven gebruikt, is veel schade veroorzaakt en zijn er tijdelijk woningen ontruimd. Om dit af te stoppen en herhaling te voorkomen en de veiligheid te bevorderen, vinden de banken en Geldmaat het noodzakelijk deze maatregel te nemen. 

Lees hier meer over deze veiligheidsmaatregel.

Voortgang maatregelen tegen plofkraken

30 januari 2020 - Banken en Geldmaat doen het uiterste om de veiligheid rond geldautomaten te waarborgen en plofkraken – die onze samenleving ontwrichten – tegen te gaan. Lees hier meer over de maatregelen in een gezamenlijk bericht van de Nederlandse Vereniging van Banken, Betaalvereniging Nederland, Geldmaat en de banken.

Banken, Geldmaat, overheden en politie strijden samen tegen plofkraakcriminelen


16 december 2019 - Om plofkraken tegen te gaan nemen de banken, Geldmaat, overheden en politie in samenspraak met de ministeries van Justitie & Veiligheid en Financiën de volgende maatregelen:

  • nachtelijke sluiting van geldautomaten;
  • verplaatsen van geldautomaten;
  • opsporing en vervolging van daders gaat onverminderd door;
  • bankbiljetten permanent onbruikbaar maken.

 

Lees hier het persbericht over deze maatregelen.

 

Tijdelijke sluiting negentig geldmaten

2 december 2019 - Net zoals ABN AMRO, heeft ook Geldmaat besloten om tijdelijk negentig geldmaten te sluiten. Deze automaten zijn ex-ABN AMRO automaten en waren al door Geldmaat overgenomen. De maatregel is nodig vanwege de toename van gewelddadige plofkraken op dit type automaat.


Lees hier het nieuwsbericht van ABN AMRO over de sluiting van de automaten.

Start van efficiënter, bankonafhankelijk netwerk van geldautomaten

12 juni 2019

Vandaag onthult Geldmaat samen met ABN AMRO, ING en de Rabobank de eerste ‘geldmaat’ in Winkelcentrum Overhees in Soest. Dit is het startschot voor de overdracht van de geldautomaten van de drie banken aan Geldmaat. De geldmaten worden in 2019 en 2020 geleidelijk zichtbaar in het Nederlandse straatbeeld.

Banken introduceren uniform, bankonafhankelijk geldautomatenmerk

5 november 2018

ABN AMRO, ING, Rabobank en Geldservice Nederland (GSN) lanceren vandaag Geldmaat, de nieuwe naam voor hun geldautomaten. Deze geldautomaten krijgen hetzelfde uiterlijk en verschijnen stapsgewijs in het straatbeeld.