Zoek uw wijk

  • Legenda: Er verandert iets
Wijk/winkelcentrum 11-6-2019 (start periode) 30-9-2019 (eind periode)
Wijk/winkelcentrum 11-6-2019 (start periode) 30-9-2019 (eind periode)
Centrum Deinum
Leeuwarderweg
Centrum Franeker
Centrum Menaam
Centrum Minnertsga
Centrum Sexbierum
Centrum St Annaparochie