De urenregistratie voor uw medewerkers automatiseren met software

Een van de meest belangrijke aspecten binnen de administratie van een organisatie is de urenregistratie van uw medewerkers. In de urenregistratie houden uw medewerkers bij hoeveel zij aan bepaalde projecten gewerkt hebben, op welke dag dit was, enzovoorts. Ook kunnen medewerkers in de urenadministratie aangeven welke kosten zij gemaakt hebben, hoeveel kilometer zij gereden hebben, etc. Dergelijke informatie is essentieel voor een organisatie, om medewerkers zo goed mogelijk in te kunnen zetten. Uit de urenadministratie kunt u immers precies aflezen welke medewerker met welk project bezig is en in welk stadium het project zich bevindt.

Automatisering van de urenadministratie

Waar medewerkers voorheen vaak handmatig een werkbriefje moesten invullen, is dat tegenwoordig niet meer noodzakelijk. Met online boekhoudprogramma’s is het voor uw medewerkers mogelijk om na het uitvoeren van hun werkzaamheden digitaal in te voeren hoeveel uur zij aan een project besteed hebben. Het programma stuurt deze gegevens vervolgens aan de HR-manager van uw organisatie door. Een HR-manager kan vervolgens extra personeelsleden aan projecten toevoegen als blijkt dat een project niet snel genoeg gaat.

Ziektemeldingen digitaal doorgeven

Naast de mogelijkheid om op de werkvloer werkbriefjes digitaal in te voeren biedt de automatisering van de urenregistratie binnen uw organisatie meer voordelen. Zo is het voor medewerkers vaak mogelijk om thuis digitaal door te geven dat ze ziek zijn en zodoende niet kunnen werken. Ook kunnen medewerkers thuis nog eens nakijken hoeveel zij gewerkt hebben en welke kosten zij hierbij gemaakt hebben. Een ziektemelding komt direct bij de HR-manager van uw organisatie terecht, die vervolgens voor vervanging kan zorgen.